Krew w moczu u mężczyzny

Krwiomocz to objaw wielu schorzeń wspólnych dla kobiet i mężczyzn. Tym nie mniej, są schorzenia objawiające się krwią w moczu, które są problemem jedynie mężczyzn. Podobnie zresztą, są również schorzenia charakterystyczne jedynie dla kobiet.