Przyczyny kamicy nerkowej

Kamica nerkowa stanowi częste schorzenie, które występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet i ujawnia się po 30 roku życia. Polega na kumulowaniu się złogów w drogach moczowych oraz nerkach – wytrącające się z moczu składniki organiczne oraz mineralne tworzą zastoje, które z czasem ewoluują w kamienie. Podobna dolegliwość wydaje się wysoce uciążliwa, a towarzysząca jej kolka nerkowa oznacza bolesne napady skurczowe, wynikające z przemieszczania się kamieni w drogach moczowych. Wobec znaczenia działań profilaktycznych, warto zastanowić się nad przyczynami kamicy nerkowej, jak również sposobami jej zapobiegania.

Wieloaspektowa etiologia kamicy nerkowej

Można uznać, że przyczyn kamicy nerkowej jest wiele, rzadko bowiem stanowi ona wynik pojedynczego czynnika. Wobec wielu niekorzystnych elementów rozpoczyna się proces chorobowy, który niezauważony i zbagatelizowany może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Za podstawową przyczynę powstawania kamieni nerkowych można uznać zbyt dużą ilość danego składnika w moczu. Przekroczenie normy może dotyczyć kilku elementów, stąd rozmaite rodzaje powstających kamieni oraz sposoby ich generowania. Związek, którego nadmiar zostaje odnotowany w zawartości moczu pacjenta stanowi więc swego rodzaju budulec dla wspomnianych kamieni.

Zbyt duże zagęszczenie moczu

W grupie ryzyka odnoszącej się do zachorowania na kamicę nerkową z pewnością znajdą się osoby przyjmujące małe ilości płynów. Jeśli podaż płynów w rytmie dobowym znacznie odbiega od normy, powstaje efekt zagęszczenia moczu. Końcowym rezultatem okazuje się krystalizacja składników mineralnych w nim zawartych, która stanowi bezpośrednią przyczynę kumulowania się złogów i powstawania kamieni nerkowych.

Dieta sprzyjająca tworzeniu się kamieni nerkowych

W nawiązaniu do wspomnianych powyżej różnych rodzajów kamieni powstających w drogach moczowych, warto zaznaczyć że kluczowe znaczenie w ich generowaniu ma dieta. Zależnie od związku, którego nadmiar w moczu pacjenta skutkuje kamicą, należy z codziennego jadłospisu wyeliminować produkty szczawianowe, fosforanowe, wapniowe lub moczanowe. Korzystne okazuje się także ograniczenie soli.

Dna moczanowa przyczyną kamicy nerkowej

Pacjenci chorujący na dnę moczanową charakteryzują się wysokim stężeniem kwasu moczowego we krwi. Związek ten występuje w podwyższonej ilości także w moczu, co sprzyja powstawaniu złogów oraz kamieni. Jedyną słuszną drogą terapeutyczną okazuje się w tym przypadku przyjmowanie środków farmakologicznych, które obniżą stężenie kwasu moczowego, odciążając drogi moczowe pacjenta.

Wobec przedstawionej różnorodności i wieloaspektowości etiologicznej, odnoszącej się do kamicy nerkowej niezbędne staje się konsultowanie z lekarzem specjalistą wszelkich niepokojących objawów w omawianej sferze. Na podstawie odpowiednich badań lekarz będzie w stanie zweryfikować zasadność podejmowania określonych działań leczniczych, w celu poprawy jakości codziennego funkcjonowania oraz zdrowia pacjenta. Można więc uznać, że kamica nerkowa oraz towarzysząca jej kolka nerkowa wymagają kontroli lekarskiej, jak również podjęcia adekwatnych środków medycznych w celu zniwelowania objawów i usunięcia przyczyn dolegliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

7 + 1 =